Kwaliteitsafspraken.nl
Stel een vraag
Wil je ons direct een vraag stellen over de kwaliteitsafspraken? Scroll dan omlaag naar het vragenformulier.
Snel antwoord
We streven ernaar om alle vragen binnen twee weken te beantwoorden.
Onderwerpen
We geven uitsluitend advies over onderwerpen die raken aan de kwaliteitsafspraken. Voor andere onderwerpen over de medezeggenschap kun je terecht bij het ISO, het SOM en het LOF.
Status advies
We geven alleen advies en zijn geen instantie om geschillen te beslechten. Aan het advies kunnen geen rechten worden ontleend.
Achtergrond
Wat zijn de studievoorschotmiddelen of kwaliteitsgelden?

In 2015 is de basisbeurs voor studenten vervangen door een leenstelsel. Hierdoor kwam vanaf 2018 extra geld vrij, dat beschikbaar is voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Deze pot geld wordt ook wel de studievoorschotmiddelen of kwaliteitsgelden genoemd. Lees verder over de achtergrond van de kwaliteitsafspraken.

Wie heeft het systeem van kwaliteitsafspraken opgezet?

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) hebben hun handtekening gezet onder de sectorakkoorden WO en HBO. Daarin staan afspraken over een systeem van kwaliteitsafspraken. Lees verder over de betrokken partijen.

Waarvoor kunnen instellingen de kwaliteitsgelden precies inzetten?

De instellingen kunnen de kwaliteitsgelden besteden aan de volgende thema’s:

  • Intensiever en kleinschaliger onderwijs;
  • Onderwijsdifferentiatie;
  • Verdere professionalisering van docenten;
  • Passende en goede onderwijsfaciliteiten;
  • Meer en betere begeleiding van studenten;
  • Studiesucces.

Lees verder over de bestedingsthema’s voor de kwaliteitsgelden in de landelijke afspraken.

Toetsing
Wat is de NVAO?

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een kwaliteitszorgorganisatie die deskundig en onafhankelijk de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen controleert en de kwaliteitscultuur binnen de hogeronderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen bevordert. Zij accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van de instellingen. Daarnaast toetst de NVAO de plannen voor en uitwerking van de kwaliteitsafspraken per instelling. Hierover adviseert de NVAO de minister, die een besluit neemt over het toekennen van de kwaliteitsgelden. Lees meer over de rol van de NVAO op de NVAO-website, of lees direct het beoordelingskader.

Wanneer worden de kwaliteitsafspraken op mijn instelling getoetst?

Het eerste toetsmoment vindt plaats tussen begin 2019 en begin 2020, het verschilt per instelling wanneer de toetsing precies plaatsvindt. Vraag bij je instelling of bij een beleidsmedewerker na wanneer het toetsmoment is. Toetsmomenten voor de herstelperiode, de toetsing in 2022 of evaluatie worden t.z.t. door de NVAO met de instellingen gemaakt. Lees meer over het verloop van de toetsing.

Wat te doen als we als medezeggenschap ontevreden zijn over de implementatie van de kwaliteitsafspraken bij onze instelling?

Check onze handleidingen voor de rechten waarvan je gebruik kunt maken, en voor tips over de aanpak. Daarnaast toetst de NVAO onder andere of de medezeggenschap voldoende is betrokken bij het opstellen van de plannen en de uitvoering ervan. Tijdens toetsingsperioden kunnen jullie altijd de onvrede kenbaar maken. Uiteraard is het ook mogelijk om hieronder jouw vraag te sturen naar onze experts.

Planning
De kwaliteitsafspraken lopen tot het einde van 2024, maar wat gebeurt er tot die tijd?

De volgorde van het proces rondom de kwaliteitsafspraken is als volgt: de instelling maakt in overleg met de medezeggenschap een plan, de NVAO toetst het plan, de minister geeft een eindoordeel. Daarna volgt in geval van een negatief eindoordeel een hersteltraject. Als het plan is goedgekeurd, is de instelling zeker van extra budget in de periode 2021-2024, met een kleine uitzondering voor het jaar 2024. De plannen voor die jaren kunnen dan worden uitgevoerd. Zie voor het volledige overzicht van het proces de tijdlijn.

Wat gebeurt er met de kwaliteitsafspraken na 2024?

De kwaliteitsgelden worden vanaf 2025 gecontinueerd en structureel toegekend aan instellingen. De medezeggenschap zal via de hoofdlijnen van de begroting instemmingsrecht behouden. Het is echter wenselijk om hier als medezeggenschapsraad nauwer bij betrokken te blijven om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, bijvoorbeeld bij het opstellen van nieuwe plannen. Het is aan de medezeggenschapsraad en het College van Bestuur om dit samen af te spreken. Zie onze handreiking voor meer informatie en tips om dit goed aan te pakken.

Hoe kom ik erachter hoe het proces op mijn instelling verloopt?

De planning op jouw instelling kun je navragen bij je verantwoordelijke bestuur of de beleidsmedewerker die zich bezighoudt met de kwaliteitsafspraken. Neem contact met ons op via info@kwaliteitsafspraken.nl of het vragenformulier onderaan deze pagina als je hier meer hulp bij nodig hebt.

Begroting
Wat zijn de hoofdlijnen van de begroting?

Medezeggenschapsraden hebben instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting. Wat daar precies onder valt, verschilt per instelling. In het sectorakkoord staat dat de kwaliteitsafspraken altijd onder de hoofdlijnen van de begroting vallen. Je vindt de kwaliteitsgelden dus terug in de algemene begroting van je instelling of afdeling, en soms ook in een los document over de besteding van de kwaliteitsgelden. Lees hier meer over de bestedingsthema’s en de bijbehorende financiën.