Kwaliteitsafspraken.nl
22 feb. 2021

Update planbeoordelingen kwaliteitsafspraken

In september 2020 zijn de resultaten van de eerste planbeoordeling per instelling gepubliceerd op de website van de rijksoverheid. In eerste instantie hadden 19 hbo-instellingen en 16 universiteiten een positief oordeel van de minister ontvangen en daarmee een toekenning van de studievoorschotmiddelen van 2022 tot en met 2024.

Echter, in eerste instantie waren de plannen van de kwaliteitsafspraken van 17 hbo-instellingen en 2 universiteiten door de minister met een negatief besluit beoordeeld. Als een plan door de minister negatief is beoordeeld, heeft de instelling exact een jaar om haar plannen opnieuw vorm te geven en op te sturen naar de NVAO. Na dit jaar bezoekt opnieuw een NVAO-panel de instelling, het panel geeft een advies en de minister neemt een besluit. Als het oordeel van de minister nog altijd ‘onvoldoende’ is, krijgt de instelling in de jaren 2022 tot en met 2024 niet de studievoorschotmiddelen uitgekeerd, voor de instellingen binnen het hoger onderwijs is het van groot belang dat zij de middelen toegekend krijgen.

De herbeoordellingen door de NVAO en de minister vinden momenteel plaats. De minister heeft, van de in eerste instantie negatieve beoordeelde instellingen, 7 hbo-instellingen en 1 universiteit als positief herbeoordeeld en daarmee de studievoorschotmiddelen toegekend.

Vanuit de NVAO en het ministerie ontvangen wij positieve geluiden over de instellingen die momenteel herbeoordeeld worden, er wordt verwacht dat elke instelling aanspraak gaat maken op de extra kwaliteitsgelden die besteed worden aan de kwaliteitsafspraken als gevolg van de afschaffing van de basisbeurs.

Hieronder is een overzicht te zien welke instellingen positief zijn beoordeeld door de minister:

Hbo-instellingen:

Codarts Hogeschool voor de Kunsten
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
Hogeschool der Kunsten Den Haag
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Design Academy Eindhoven
Hogeschool KPZ
ArtEZ Hogeschool
Marnix Academie
Avans Hogeschool
Hogeschool Inholland
Hogeschool Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Leiden
HZ University of Applied Sciences
Zuyd Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Christelijke Hogeschool Windesheim
HAS Hogeschool
Driestar Educatief
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (herbeoordeling)
Hogeschool Rotterdam (herbeoordeling)
Hogeschool Utrecht (herbeoordeling)
Hotelschool Den Haag (herbeoordeling)
Aeres Hogeschool (herbeoordeling)
Iselinge Hogeschool (herbeoordeling)
Hogeschool de Kempel (herbeoordeling)


Universiteiten:

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente (UT)
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Open Universiteit
Universiteit Leiden
Maastricht University
Radboud Universiteit Nijmegen (RU)
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
Universiteit Utrecht
Wageningen University (WUR)
Universiteit voor Humanistiek (aspirant)
Theologische Universiteit Apeldoorn
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
Protestantse Theologische Universiteit
Tilburg University (herbeoordeling)