Kwaliteitsafspraken.nl
13 jul. 2022

NVAO begonnen met tussentijdse beoordeling kwaliteitsafspraken

Zoals vastgesteld in het document “Investeren in Onderwijskwaliteit Kwaliteitsafspraken 2019-2024" vindt in 2022 de tussentijdse beoordeling plaats over de voortgang rondom de kwaliteitsafspraken per instelling.

De beoordeling zal gaan over de verwezenlijking van de plannen tot en met kalenderjaar 2021. De NVAO gebruikt de volgende 2 criteria voor hun beoordeling:

  1. De instelling heeft voldoende voortgang geboekt met de verwezenlijking van haar voornemens, rekening houdend met de gepleegde inspanningen en de omgang met onvoorziene omstandigheden.
  2. De medezeggenschap en andere relevante belanghebbenden zijn voldoende betrokken gedurende de uitvoering van het plan.

Voor 1 juli hebben instellingen hun jaarverslag over 2021 ingeleverd, samen met een reflectie van de medezeggenschap. In deze reflectie heeft de medezeggenschap haar licht laten schijnen over de realisatie van de plannen tot en met 2021, de mate waarin zij zelf gefaciliteerd zijn en de betrokkenheid van belanghebbenden. De beoordeling van de NVAO wordt gebaseerd op het jaarverslag en deze reflectie.

Als de NVAO dat nodig vindt, kan er naast de aangeleverde documenten een aanvullend gesprek plaatsvinden en ook een instellingsbezoek door (een deel van) het panel dat de initiële planbeoordeling deed. Er zal dus niet weer op elke instelling een panelbezoek zijn.

Indien de tussentijdse beoordeling van de NVAO negatief is, zal ook de minister in gesprek gaan met de instelling. Net als bij de planbeoordeling krijgt een instelling daarna een jaar om voldoende voortgang te laten zien. Hierna vindt een herbeoordeling plaats, gebaseerd op reflecties van de instelling en de medezeggenschap.

Als er na dit jaar nog steeds onvoldoende voortgang geboekt is, wordt de stijging van de studievoorschotmiddelen tussen 2023 en 2024 gekort. Dit geld blijft wel beschikbaar voor onderwijsverbetering en -vernieuwing op de betreffende instelling via het Comeniusprogramma voor docentinitiatieven.

Op basis van de aangeleverde informatie zal de NVAO ook een landelijk beeld opmaken over de implementatie van de kwaliteitsafspraken tot en met 2021.