Kwaliteitsafspraken.nl
19 jan. 2024

Nieuwe tools voor de medezeggenschap

Ben jij een medezeggenschapper? En wil jij meer weten over de kwaliteitsafspraken?

Het Loket Kwaliteitsafspraken heeft een toolkit ontwikkeld voor alle lagen van de medezeggenschap. De gehele toolkit is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. De volgende tools zijn vanaf nu via de website beschikbaar gesteld:

  • OC-handreiking: voor iedereen die in een opleidingscommissie zit, is er een handreiking die kort uitlegt wat de kwaliteitsafspraken zijn en hoe je daar als opleidingscommissie aan bij kan dragen.
  • Overzicht basisrechten medezeggenschap: voor de medezeggenschapsraden, zowel centraal als decentraal, is een basisoverzicht van jullie rechten opgesteld. Hier staat informatie over je instemmings-, advies- en informatierecht, en hoe deze zich verhouden tot de kwaliteitsafspraken.
  • Checklist reflectie jaarverslag: een van de belangrijkste rechten van de medezeggenschap in het huidige stelsel van de kwaliteitsafspraken, is het opstellen van een reflectie als bijlage van het jaarverslag. Om jullie hier als medezeggenschap bij te ondersteunen bieden we in de toolkit een checklist aan voor deze reflectie.
  • Kennisclip: voor iedereen die betrokken is bij het monitorings- en evaluatieproces van de kwaliteitsafspraken is er een kennisclip beschikbaar over hoe je effectief plannen opstelt, monitort en evalueert.

De hulpdocumenten zijn beschikbaar via de website onder het kopje ‘Documenten’, of via de kliklinks hierboven. De kennisclip vind je via de website onder het kopje ‘Informatie’ helemaal onderaan de pagina, of via de kliklink hierboven.

Bij vragen kun je altijd terecht bij het loket via info@kwaliteitsafspraken.nl