Kwaliteitsafspraken.nl
10 aug. 2022

Investeringen studievoorschot verlengd, vorm nog onduidelijk

Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf is van plan om de investeringen uit het studievoorschot te continueren vanaf 2025. Dat communiceerde hij via een beleidsbrief op 17 juni 2022 aan de Tweede Kamer. De pakweg € 625 miljoen per jaar zal structureel worden toegekend aan instellingen via de bekostiging, ook wel de ‘lumpsum'. Hiermee hoopt de minister het kwaliteitsniveau voort te zetten en rust en ruimte te geven aan de instellingen.

Door de investeringen beschikbaar te stellen via de bekostiging, zullen instellingen geen externe verantwoording meer af hoeven leggen. In het proces tot en met 2024 waren er drie momenten vastgesteld waarop de plannen en uitvoering werden beoordeeld door de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. In de beleidsbrief schrijft de minister wel dat instellingen de fondsen zullen blijven inzetten voor de verbetering van onderwijskwaliteit. Ook zal de betrokkenheid van de medezeggenschap gewaarborgd worden. Hoe dit precies vormgegeven zal worden is nog onbekend. De minister geeft aan hierover met de belangenorganisaties, waaronder het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), in gesprek te willen gaan.

Lees de volledige beleidsbrief hier.