Kwaliteitsafspraken.nl
19 mei 2020

Het ISO publiceert het eerste landelijke beeld kwaliteitsafspraken

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) publiceert het eerste landelijke beeld rondom de eerste toetsing en beoordeling van de instellingsplannen. Het ISO merkt op dat de studentmedezeggenschap het proces zeer verschillend heeft ervaren. De studentenorganisatie komt met een drietal aanbevelingen.


(1) Het ISO benadrukt hogeronderwijsinstellingen het belang van kennisoverdracht en -ontwikkeling voor een effectieve monitoring, zodat jaarlijks de voortgang inzichtelijk kan worden gemaakt en weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen i.s.m. de (student)medezeggenschap.

(2) Het ISO adviseert hogeronderwijsinstellingen in een hersteltraject de volledige ruimte te benutten om op een zorgvuldige wijze te gaan voldoen aan de beoordelingscriteria en daarbij het geld voor de investeringen in 2022-2024 te kunnen garanderen.

(3) Het ISO benadrukt de Minister dat de duur van het toetsingsproces invloed heeft op de snelheid waarop kwaliteitsplannen kunnen worden verwezenlijkt. Het ISO vraagt daarom om tijdig handelen, zodat (financiële) onzekerheid wordt verminderd.

Lees het gehele rapport via https://www.iso.nl/2020/05/iso-publicatie-inventarisatie-kwaliteitsafspraken/