Kwaliteitsafspraken.nl
29 sep. 2020

Eerste fase planbeoordelingen afgerond

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft alle eerste planbeoordelingen gepubliceerd op de website van de rijksoverheid, waar de kwaliteitsplannen, de beoordelingsrapporten van de NVAO en het voorlopige besluit van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de instellingen te vinden zijn.

19 hbo-instellingen en 16 universiteiten hebben een postief besluit van de minister ontvangen. Na een positief besluit zit het werk er nog niet op: als medezeggenschap ga je dan monitoren hoe de uitvoering van de plannen verloopt.

Bij 17 hbo-instellingen en 2 universiteiten heeft de minister een de plannen van de kwaliteitsafspraken met een negatief besluit beoordeeld. Op basis van studentenaantallen, betekent dit dat 40,5 procent van de studenten een opleiding volgen binnen een instelling waarbij de kwaliteitsafspraken zijn afgekeurd. De instellingen die nog géén goedkeuring hebben ontvangen, krijgen een herkansing. Zie voor meer informatie, het proces.

Hieronder is een overzicht welke hbo-instellingen en universiteiten een positief of negatief besluit van de minister hebben ontvangen:

Hbo-instellingen

Positief besluit

Negatief besluit

Codarts Hogeschool voor de Kunsten

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

HAN University of Applied Sciences

Hogeschool der Kunsten Den Haag

Haagse Hogeschool

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Christelijke Hogeschool Ede

Design Academy Eindhoven

NHL Stenden Hogeschool

Hogeschool KPZ

Hogeschool Rotterdam

ArtEZ Hogeschool

Fontys Hogeschool

Marnix Academie

Hogeschool Utrecht

Avans Hogeschool

Breda University of Applied Sciences

Hogeschool Inholland

Gerrit Rietveld Academie

Hogeschool Saxion

Hotelschool Den Haag

Hanzehogeschool Groningen

Hogeschool Viaa

Hogeschool Leiden

Aeres Hogeschool

HZ University of Applied Sciences

Hogeschool Van Hall Larenstein

Zuyd Hogeschool

Iselinge Hogeschool

Thomas More Hogeschool

Hogeschool de Kempel

Christelijke Hogeschool Windesheim

Hogeschool iPabo

HAS Hogeschool

Driestar Educatief


Universiteiten

Positief besluit

Negatief besluit

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Technische Universiteit Delft

Tilburg University

Technische Universiteit Eindhoven

Universiteit Twente (UT)

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Open Universiteit

Universiteit Leiden

Maastricht University

Radboud Universiteit Nijmegen (RU)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Universiteit Utrecht

Wageningen University (WUR)

Universiteit voor Humanistiek (aspirant)

Theologische Universiteit Apeldoorn

Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken

Protestantse Theologische Universiteit