Kwaliteitsafspraken.nl
06 apr. 2020

De coronamaatregelen treffen ook de kwaliteitsafspraken

Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus te beperken, nemen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) maatregelen. Dit betreft ook de toetsing en beoordeling van de plannen voor de kwaliteitsafspraken. Zoveel mogelijk werkzaamheden worden digitaal ingevuld.

Ga voor alle maatregelen naar https://www.nvao.net/nl/maatregelen-nederland. Vragen over de wijzigingen in de toetsingsprocedure kunnen worden gericht aan kwaliteitsafspraken@nvao.net. Daarnaast heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ook aanvullende maatregelen getroffen. Zo is (onder andere) besloten in de servicedocumenten hoger onderwijs (HO): aanpak coronavirus COVID-19 dat iedere hogeronderwijsinstelling de studievoorschotmiddelen in 2021 ontvangt - ongeacht of de instellingsplannen zijn goedgekeurd.