Kwaliteitsafspraken.nl
12 feb. 2024

De Toekomst van de Kwaliteitsafspraken. Hoe verder na 2024?

De huidige periode (2019-2024) van de kwaliteitsafspraken loopt eind dit jaar af. Gelukkig worden de kwaliteitsgelden vanaf 2025 gecontinueerd en structureel toegekend, zodat de kwaliteit van het hoger onderwijs wordt gewaarborgd en kan blijven verbeteren. Een aantal dingen zullen ten opzichte van de afgelopen jaren echter wel veranderen. Zo zal bijvoorbeeld het systeem van externe verantwoording aan de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) verdwijnen. Daarnaast zal de medezeggenschap ook niet zomaar vanzelfsprekend volle inspraak hebben op de invulling van de kwaliteitsgelden. Vanaf 2025 is het enige wat vaststaat over jullie rechten, het instemmingsrecht via de hoofdlijnen van de begroting. Het recht op het leveren van input en betrokkenheid bij het proces is niet meer gegarandeerd.

Gezien deze veranderingen is het belangrijk om in gesprek te gaan met het College van Bestuur (CvB). Je wil natuurlijk voorkomen dat het CvB zomaar plannen maakt en het dan op het laatst voorschotelt aan de medezeggenschap ter instemming. Het is daarom belangrijk om met het CvB af te spreken dat jullie als medezeggenschap verder van tevoren worden meegenomen in het proces van het opstellen van de plannen.

Ter ondersteuning van de medezeggenschap heeft het Landelijk Loket Kwaliteitsafspraken een handreiking opgesteld over dit onderwerp, die te vinden is op onze site onder 'Documenten'. Hierin staat alle relevante informatie uitgewerkt en geven we een aantal tips om dit proces strategisch aan te pakken. Ben jij medezeggenschapper? Lees deze handreiking dan goed door en schroom niet om ons te mailen op info@kwaliteitsafspraken.nl met al je vragen of ondersteuningsbehoeften.