Terug naar het overzicht

Wat moet ik aanleveren bij de NVAO toetsing?

Download PDF
31 januari 2019 door Stuurgroep kwaliteitsafspraken

Het aanvraagdossier bevat een heldere uiteenzetting van het plan voor de besteding van de kwaliteitsbekostiging. Hierbij gaat de instelling uit van de zes thema’s die in de sectorakkoorden staan beschreven. De instelling hoeft niet voor alle thema’s te kiezen, maar beargumenteert wel waarom ze bepaalde thema’s wel of niet kiest. De zelfstandige beoordeling van het plan vraagt van het panel dat het zich vertrouwd maakt met de bestaande visie en ambities van de instelling. Daarnaast zal het panel inzicht moeten krijgen in de organisatiestructuur (waaronder relevante decentralisatie binnen de instelling) en de daarbij horende managementcultuur, de wijze waarop de kwaliteitszorg is verankerd en de positie van en omgang met de medezeggenschap. Inzicht in deze processen binnen de instelling is van belang om het plan op de in het Protocol Beoordeling kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024 genoemde criteria te kunnen beoordelen. Bij instellingen die deelnemen aan een ITK kan de beoordeling van het plan als een ‘trail’ worden uitgevoerd naast de overige trails die onderdeel zijn van een ITK (zie NVAO beoordelingskader Instellingstoets kwaliteitszorg).