Kwaliteitsafspraken.nl

Betrokkenen

Betrokkenen

Het landelijke kaderdocument voor kwaliteitsafspraken is ondertekend door vijf partijen: het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Instellingsbestuur of faculteitsbestuur

Elke onderwijsinstelling heeft gekozen of ze de kwaliteitsafspraken op centraal of decentraal niveau maakt en implementeert. Vaak kozen ze een constructie waarin beide niveaus een verantwoordelijkheid dragen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een goed verloop van de kwaliteitsafspraken.

Medezeggenschap

Een belangrijk onderdeel van de landelijke afspraken is de zogeheten horizontale dialoog. De verantwoordelijke bestuurders moeten de medezeggenschap − zowel studenten als medewerkers − betrekken bij de ontwikkeling, uitvoering en monitoring van kwaliteitsafspraken. Dat kan op verschillende niveaus binnen de instelling. De medezeggenschap heeft instemmingsrecht op het plan. Dat wil zeggen dat de instelling het alleen met goedkeuring van de medezeggenschap kan aannemen. Het verschilt per instelling welke laag van de medezeggenschap hier recht op heeft. Het is belangrijk dat de medezeggenschap weet hoe dit op de betreffende instelling is geregeld. Op de pagina Handleidingen staat het aandeel van de medezeggenschap in het proces van kwaliteitsafspraken.

Nederlandse-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

De NVAO is verantwoordelijk voor de toetsing van de kwaliteitsafspraken. De procedure voor de toetsing is te vinden op de website van de NVAO. Daarnaast is de NVAO betrokken bij de evaluaties van het landelijke proces.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

De OCW-minister van Hoger Onderwijs is politiek eindverantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit van het hoger onderwijs. De OCW-minister neemt na een onafhankelijke beoordeling door de NVAO een besluit over het proces en de uitvoering. De minister is in het kader van de kwaliteitsafspraken ook verantwoordelijk voor het wel of niet toekennen van de kwaliteitsbekostiging.

Foto. Ondertekening landelijke afspraken