Kwaliteitsafspraken.nl

Achtergrond

Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs

Universiteiten en hogescholen krijgen sinds 2018 extra geld om − binnen afgesproken kaders − naar eigen inzicht te investeren in verbetering van het onderwijs. De instellingen beslissen samen met de medezeggenschap hoe ze het geld gebruiken. Zo hebben studenten en medewerkers invloed op de verbetering van hun eigen onderwijs.

Wil je weten wat jouw aandeel kan zijn binnen de kwaliteitsafspraken? Kijk dan op de pagina met Handleidingen of vind achtergrond-documenten in Documenten.

Vind je niet wat je zoekt? Neem contact op!


Achtergrond

In 2015 werd de basisbeurs voor studenten ingeruild voor een sociaal leenstelsel. Het geld dat de overheid zo bespaart, werd in de vorm van zogeheten studievoorschotmiddelen bestemd voor investeringen in onderwijskwaliteit.

In het document Investeren in onderwijskwaliteit: Kwaliteitsafspraken 2019-2024 spraken het Ministerie, de koepels van de onderwijsinstellingen en de koepels van studentenorganisaties (ISO en LSVb) af binnen welk kader instellingen mogen beslissen hoe ze investeren in de onderwijskwaliteit. Zes thema's staan daarbij centraal:

  • Intensiever en kleinschaliger onderwijs;
  • Meer en betere begeleiding voor studenten;
  • Studiesucces;
  • Onderwijsdifferentiatie;
  • Passende en goede onderwijsfaciliteiten;
  • Verdere professionalisering van docenten.

Onderwijsinstellingen maken hun eigen kwaliteitsafspraken samen met de medezeggenschap. Hierdoor kunnen studenten en medewerkers zelf bijdragen aan de verbetering van hun eigen onderwijs.