Kwaliteitsafspraken.nl

Opleidingscommissie

Kwaliteitsafspraken − opleidingscommissie (OC)

Wat zijn de rechten van de opleidingscommissie wat betreft de kwaliteitsafspraken en hoe zet je die optimaal in? Als opleidingscommissie kun je de brug vormen tussen je opleidingsbestuur of -coördinator, de studenten en studieverenigingen.

  • Opleidingscommissie als brug
  • Rechten van de OC: informatie, advies en soms instemming
  • Vier tips

Vind je niet wat je zoekt of heb je aanvullende vragen? Neem contact met ons op!

Opleidingscommissie als brug

De onderwijsinstelling maakte kwaliteitsafspraken met studenten, docenten en andere belanghebbenden. Als opleidingscommissie kun je de brug vormen tussen je opleidingsbestuur of -coördinator, studenten en studieverenigingen. Bij beslissingen over de uitvoering van de kwaliteitsafspraken binnen de opleiding kan het opleidingsbestuur de opleidingscommissie betrekken, maar dat is niet verplicht.

Rechten van de OC: informatie, advies en soms instemming

Als opleidingscommissie heb je volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) informatierecht en adviesrecht. In enkele gevallen ligt het instemmingsrecht voor de kwaliteitsafspraken bij de opleidingscommissie. Dat gebeurt als het centraal bestuur de invulling van de kwaliteitsafspraken overlaat aan de opleidingsbesturen. Maar meestal ligt het instemmingsrecht bij de centrale raad of een faculteits-, domein- of academieraad.

Informatierecht

Om meer informatie te krijgen over de uitvoering van de kwaliteitsafspraken van de opleiding, bestaat het informatierecht. Dat houdt in dat je als opleidingscommissie een informatieverzoek kunt indienen. Het opleidingsbestuur is verplicht om de gevraagde informatie te geven, of aan te tonen dat de OC de informatie niet nodig heeft. Met dit recht kun je meer duidelijkheid te krijgen over hoe het bestuur de kwaliteitsgelden precies besteedt, bijvoorbeeld of geld voor ‘onderwijsfaciliteiten’ daadwerkelijk gaat naar extra werkplekken, collegezalen of computers.

Adviesrecht

Als opleidingscommissie kun je gevraagd en ongevraagd advies geven aan je opleidingsbestuur of -coördinator. Soms word je om advies gevraagd over de uitvoering van de kwaliteitsafspraken. Daarnaast mag je ongevraagd advies geven, bijvoorbeeld naar aanleiding van eerder opgevraagde informatie. Het opleidingsbestuur is verplicht om inhoudelijk op deze adviezen te reageren.

Vier tips

(1) Gebruik de kennis van je voorgangers. Zij kunnen je vaak veel vertellen over wat er in eerdere jaren is gebeurd op het gebied van de kwaliteitsafspraken.

(2) Ook je collega’s in de centrale raad of in de facultaire, domein- of academieraad kun je benaderen met vragen of om je ervaringen met de kwaliteitsafspraken door te geven. Zorg er wel voor dat je deze ervaringen ook zwart op wit zet: mondelinge input gaat vaak snel weer verloren.

(3) Schroom niet om ongevraagd advies te geven aan je bestuur. Dit is als opleidingscommissie het krachtigste middel dat je kunt inzetten.

(4) Zowel voor het adviesrecht als het informatierecht geldt dat het bestuur verplicht is om te reageren, en om te beargumenteren waarom ze een advies van de OC niet opvolgt of gevraagde informatie niet verschaft. Houd het bestuur dus aan deze verplichtingen.