Kwaliteitsafspraken.nl

Studenten & Medewerkers

Kwaliteitsafspraken − student of medewerker

Als student of medewerker kan je invloed hebben op de invulling van de kwaliteitsafspraken binnen jouw instelling, ook als je geen lid bent van de medezeggenschap. Het is namelijk de bedoeling dat het bestuur en de medezeggenschap zorgen voor een brede betrokkenheid van de gemeenschap van de universiteit of hogeschool.


Door de kwaliteitsafspraken komt er extra geld beschikbaar voor verbeteringen van het onderwijs. Je instelling kan het besteden aan de zes thema’s. Ook voor jou kan dat verschil maken: misschien kan je extra begeleidingsuren krijgen, of misschien biedt de universiteit of hogeschool extra trainingen of andere ondersteuning aan. Het is daarom belangrijk om te weten wat de kwaliteitsafspraken betekenen op jouw plek binnen de instelling.

Drie tips

(1) Als je ideeën hebt over wat er nodig is voor beter onderwijs bij jouw opleiding, kun je altijd je opleidingscommissie benaderen. Met ideeën over gebouwen en werkplekken kun je het beste naar de medezeggenschapsraad van de hogeschool of universiteit, of naar die van je academie, domein of faculteit. Mogelijk kunnen ze met de kwaliteitsafspraken extra geld vrijmaken voor wat jij belangrijk vindt.

(2) Als je ervaringen of ideeën deelt, is het goed om dat niet alleen mondeling te doen, maar je inbreng ook na te sturen per mail. Zo staat het zwart op wit en kan je vertegenwoordiger het gemakkelijker overdragen aan collega’s of eventuele opvolgers.

(3) Als zelf aan de slag wilt met de kwaliteitsafspraken, is actief worden in de medezeggenschap misschien wel iets voor jou. Zoek op jouw instelling contact met de medezeggenschap, zodat je meer informatie kunt krijgen over wat het inhoudt.


Wil je meer weten over de rol van de medezeggenschap? Zie dan de pagina’s voor de centrale raden, decentrale raden en opleidingscommissies.