Kwaliteitsafspraken.nl
Terug naar het overzicht

Medezeggenschap in de Wet op het hoger onderwijs (WHW)

Download PDF
22 november 2019 door Landelijk Loket Kwaliteitsafspraken

In de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) worden de rechten van de medezeggenschap op hogescholen en universiteiten weergegeven.

  • In de bijlage wordt een schematische weergave gegeven van de medezeggenschapsstructuur en een overzicht van de rechten van de universitaire medezeggenschapsorganen.