Terug naar het overzicht

"Studievoorschotmiddelen", wat zijn dat nou?

30 november 2018 door Stuurgroep kwaliteitsafspraken

Studenten kregen tussen 1986 en 2015 van de overheid een basisbeurs die zij na het behalen van hun diploma niet meer hoefden terug te betalen. Per 1 september 2015 is die basisbeurs veranderd in een studievoorschot, een lening die studenten aangaan bij de overheid. Die opbrengsten worden door hogescholen en universiteiten geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

In het maatschappelijke en politieke debat rond de invoering van het studievoorschot zijn een aantal beweringen gedaan met betrekking tot de opbrengsten van de afschaffing van de basisbeurs. Zo werd aanvankelijk gesteld dat de opbrengsten zouden oplopen tot € 1 miljard. Dat bedrag wordt echter niet gehaald.

De medezeggenschap binnen de instelling heeft instemmingsrecht op het plan voor de besteding van de studievoorschotmiddelen, omdat de besteding van deze middelen sowieso onder de hoofdlijnen van de begroting valt en hier instemmingsrecht voor bestaat. De centrale medezeggenschap krijgt de gelegenheid om zelfstandig te rapporteren over de besteding van de studievoorschotmiddelen in een bijlage van het jaarverslag.