Kwaliteitsafspraken.nl
Terug naar het overzicht

Besluiten en rapportages kwaliteitsafspraken per instelling hoger onderwijs

22 november 2019 door Landelijk Loket Kwaliteitsafspraken

Op de website van rijksoverheid worden de instellingen met hun kwaliteitsplannen, de besluiten, de beoordelingsrapporten van de NVAO en dergelijke uiteengezet.