Kwaliteitsafspraken.nl
Terug naar het overzicht

Besluiten en rapportages kwaliteitsafspraken per instelling hoger onderwijs

22 november 2019 door National Desk Quality Agreements

Op de website van rijksoverheid worden de instellingen met hun kwaliteitsplannen, de besluiten, de beoordelingsrapporten van de NVAO en dergelijke uiteengezet.