Terug naar het overzicht

Introductie medezeggenschap kleine instelling

23 januari 2019 door Stuurgroep kwaliteitsafspraken

Lees hieronder de belangrijke informatie voor medezeggenschapsraden van kleine instellingen.

Het belangrijkste voor jou als medezeggenschapper is om te weten welke nieuwe rechten en plichten je hebt gekregen door de kwaliteitsafspraken. Voldoende tijd is een voorwaarde voor het uitvoeren van de medezeggenschapstaken. Kleine hogescholen en universiteiten stellen aan studentleden van de centrale medezeggenschap minimaal 4 uur per week beschikbaar. Is dit bij jou niet het geval of weet je dit niet zeker? Check de Veelgestelde vragen!

Als centrale medezeggenschapsraad van een hoger onderwijsinstelling heb je te maken met de kwaliteitsafspraken. Voor alle betrokkenen is dit een nieuw proces: voor jullie, maar ook voor jullie bestuur. De landelijke afspraken op papier moeten binnen de hogescholen en universiteiten worden vertaald naar concrete besluitvormingsprocessen en uiteindelijk naar echte afspraken over hoe de studievoorschotmiddelen gaan worden ingezet om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Om dit te kunnen realiseren, is het enorm belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van de context van en afspraken over de kwaliteitsafspraken. Lees hier meer over de achtergrond van de kwaliteitsafspraken: Achtergrondinformatie.