Kwaliteitsafspraken.nl
Terug naar het overzicht

Hulpmiddel: Overzicht basisrechten medezeggenschap

Download PDF
10 januari 2024 door Landelijk Loket Kwaliteitsafspraken

Dit document bevat een overzicht en uitleg van de rechten die jij als lid van een medezeggenschapsorgaan tot je beschikking hebt.