Kwaliteitsafspraken.nl
Terug naar het overzicht

Hulpmiddel: Handreiking kwaliteitsafspraken na 2024

Download PDF
05 februari 2024 door Landelijk Loket Kwaliteitsafspraken

In deze handreiking leggen we uit hoe de situatie rondom de kwaliteitsgelden gaat veranderen en hoe je als medezeggenschapper hiermee om kan gaan.