Terug naar het overzicht

Een website over kwaliteitsafspraken?

30 november 2018 door Stuurgroep kwaliteitsafspraken

Na maandenlang te hebben onderhandeld, hebben Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Vereniging Hogescholen, de VSNU, de Landelijke Studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg hun handtekening gezet onder afspraken over een systeem van kwaliteitsafspraken. In deze afspraken hebben de partijen ook besloten om een "loket" te lanceren: een (digitale) plek waar alle betrokkenen van de kwaliteitsafspraken terecht kunnen voor informatie en vragen. Dat is deze website geworden en daar zijn we ontzettend blij mee. Hieronder lees je waarom de betrokken partijen deze website zo belangrijk vinden:

Vereniging van Universiteiten:

In de kwaliteitsafspraken hebben alle betrokken partijen afgesproken dat de middelen die vrijkomen door het studievoorschot worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Een belangrijk uitgangspunt voor de universiteiten is dat er vertrouwen is in de instellingen en in de horizontale dialoog. Afspraken dienen gemaakt te worden op het niveau van de instellingen, omdat daar het beste bepaald kan worden welke investeringen bijdragen aan de onderwijskwaliteit. Bestuurders, studenten, docenten zijn dus vooral samen aan zet. De medezeggenschap heeft een belangrijke rol heeft bij de totstandkoming en uitvoering van de plannen van de instellingen. Het is dan ook belangrijk dat de medezeggenschap goed ondersteund en gefaciliteerd wordt bij de uitoefening van hun taken. Dit loket (of: Deze website?) is dan ook een gezamenlijke inspanning van alle partijen betrokken bij de kwaliteitsafspraken met als doel om de medezeggenschap zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen.

Vereniging Hogescholen:

De kwaliteitsafspraken geeft het hoger onderwijs de ruimte om zelf te bepalen waar de opbrengsten uit het studievoorschot aan besteed moet worden. Hogescholen hebben door het doen van voorinvesteringen al een impuls gegeven aan de kwaliteit van het hoger onderwijs. Met de inzet van de middelen van het studievoorschot willen zij deze impuls continueren en verder uitbouwen. De mogelijke bestedingsrichtingen zijn breed geformuleerd, zodat door elke instelling zelf bepaald kan worden waaraan men denkt het meeste behoefte te hebben. Daarnaast laat de overheid met de kwaliteitsafspraken zien vertrouwen te hebben in de hogeschool en universiteit: het zijn besturen, docenten, onderzoekers en studenten gezamenlijk die bepalen waar de prioriteiten worden gelegd.

Interstedelijk Studenten Overleg:

Voor alle betrokkenen is dit een nieuw proces. De landelijke afspraken op papier moeten binnen de hogescholen en universiteiten worden vertaald naar concrete besluitvormingsprocessen en uiteindelijk naar echte afspraken over hoe de studievoorschotmiddelen gaan worden ingezet om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Om dit te kunnen realiseren, is het enorm belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van de context van en afspraken over de kwaliteitsafspraken.

Met deze website wil het ISO hier een bijdrage aan leveren. We hopen ook ten zeerste dat de website jullie bevalt, maar vooral dat de kwaliteitsafspraken op iedere instelling met tevreden betrokken worden gerealiseerd.