Terug naar het overzicht

Algemene introductie kwaliteitsafspraken

16 januari 2019 door Stuurgroep kwaliteitsafspraken

Welkom bij de startpagina over de kwaliteitsafspraken. Hier vind je alle basisinformatie. Heb je hierna nog vragen? Check de links voor meer informatie.

De kwaliteitsafspraken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van OCW, het ISO, de LSVb, de VH en de VSNU in april 2018. Deze plannen zijn het gevolg van de herinvestering van de basisbeurs. De opbrengt van het afschaffen van de basisbeurs wordt de komende jaren in onderwijskwaliteit geïnvesteerd. Dit akkoord is natuurlijk niet het eindpunt, maar eerder het startschot. Nu is het tijd voor de volgende stap en zijn de hogescholen en universiteiten in Nederland bezig met deze kwaliteitsafspraken vorm te geven.

Bekijk de achtergrond van de kwaliteitsafspraken in een handige video: Homepage

Thema's

De horizontale dialoog is de basis voor de kwaliteitsafspraken en de medezeggenschap speelt een grote rol in het proces van de totstandkoming, realisatie en rapportage van de plannen. Elke hogeschool of universiteit kiest haar eigen prioriteiten in de thema’s. Zij beschrijft voor alle zes de thema’s ofwel de voornemens en de daaraan gekoppelde doelen, ofwel waarom zij op dat thema geen inzet wil plegen met de studievoorschotmiddelen.

De zes thema's zijn:

- Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)
- Onderwijsdifferentiatie (waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie)
- Verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit)
- Passende en goede onderwijsfaciliteiten
- Meer en betere begeleiding van studenten
- Studiesucces (inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen)

Meer weten? Check Wat zijn de bestedingsthema's van de kwaliteitsafspraken?

Toetsing

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toetst onafhankelijk de plannen en de
realisatie van de plannen, op basis van een vooraf vastgesteld toetsprotocol. Voor sommige toetsingen wordt aangesloten bij de cyclus van de (vrijwillige) instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Hieraan wordt een aparte trail voor de kwaliteitsafspraken toegevoegd, resulterend in een advies aan de minister van OCW over de plannen van de instelling. Dit advies
staat volledig los van het NVAO-besluit over de ITK. Wanneer een instelling niet deelneemt aan de ITK, wordt een apart proces ingericht, gelijkend op de extra trail bij de ITK.

Wil je weten wanneer jouw instelling wordt getoetst? Vraag een expert!

Voor alle informatie over de NVAO bezoeken, het protocol en andere veelgestelde vragen, zie:

https://www.nvao.net/nl/proced...

De NVAO heeft een handig stappenplan gepubliceerd, lees dit vooral en zorg dat je regelmatig de NVAO website checkt voor nuttige informatie betreffende de kwaliteitsafspraken.