Verfijn resultaten
Sluit

Categorieën

Tags

13 Resultaten
Verfijn resultaten

Hulpmiddel: Handreiking kwaliteitsafspraken na 2024

In deze handreiking leggen we uit hoe de situatie rondom de kwaliteitsgelden gaat veranderen en hoe je als medezeggenschapper hiermee om kan gaan.

Lees verder Download PDF

Hulpmiddel: Handreiking voor opleidingscommissies over de kwaliteitsafspraken

In dit document wordt kort uitgelegd wat de kwaliteitsafspraken zijn en wat jij kan doen als lid van de opleidingscommissie om deze middelen optimaal te benutten.

Lees verder Download PDF

Hulpmiddel: Overzicht basisrechten medezeggenschap

Dit document bevat een overzicht van rechten die jij als lid van een medezeggenschapsorgaan tot je beschikking hebt.

Lees verder Download PDF

Hulpmiddel: Checklist reflectie jaarverslag

Dit document dient als hulpmiddel voor de medezeggenschap bij het schrijven van de reflectie voor het jaarverslag over (jullie betrokkenheid bij) de kwaliteitsafspraken.

Lees verder Download PDF

Verantwoording kwaliteitsafspraken

Dit document geeft richtlijnen voor de medezeggenschap hoe er verantwoording door de medezeggenschap dient te worden afgelegd over de kwaliteitsafspraken.

Lees verder Download PDF

Kwaliteitsafspraken Hogescholen

Op deze pagina vind je de kwaliteitsplannen van de hogescholen.

Lees verder

Kwaliteitsafspraken Universiteiten

Op deze pagina vind je de kwaliteitsplannen van de universiteiten.

Lees verder

Medezeggenschap in de Wet op het hoger onderwijs (WHW)

Hier vind je de rechten van de medezeggenschapsraden op universiteiten en hogescholen.

Lees verder Download PDF

Besluiten en rapportages kwaliteitsafspraken per instelling hoger onderwijs

Via deze links vind je de overzichten van de kwaliteitsplannen, besluiten en adviezen op de sites van de Rijksoverheid, Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH).

Lees verder

Beoordeling Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs 2019-2024

Op deze pagina vind je de beoordelingscriteria van de NVAO.

Lees verder

Investeren in Onderwijskwaliteit - Kwaliteitsafspraken 2019-2024

Dit is het startdocument van de Kwaliteitsafspraken: Investeren in Onderwijskwaliteit-Kwaliteitsafspraken 2019-2024.

Lees verder Download PDF

Sectorakkoord Wetenschappelijk Onderwijs 2018

Hier vind je het Sectorakkoord tussen de Universiteiten van Nederland en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, getekend op 9 april 2018.

Lees verder Download PDF

Sectorakkoord Hoger Beroepsonderwijs 2018

Op deze pagina vind je het sectorarkkoord tussen de Vereniging Hogescholen (VH) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zoals getekend op 9 April 2018.

Lees verder Download PDF
1